MIKI
Bradband Sampling Voltmeter

  • Max. freq.:   1,2 GHz
  • Range:  10mV-3V
 

Vissza